Tuesday, February 22, 2022

వస్తేరాడు - రాకుంటే వస్తాడు

 వస్తేరాడు - రాకుంటే వస్తాడు
సాహితీమిత్రులారా!

రాయలసీమ మాండలికాల్లోని

ఈ పొడుపు కత చూడండి-


"తల్లుల గాల్చుకొని,

పిల్లల్ని ఏరుకుతినే ముండా!''

మీ నాయన యాడకు బోయినాడు అంటే-

ముల్లుకు ముల్లడ్డ మెయ్యను బోయినాడు

వచ్చేరాడు, రాకుంటే వచ్చాడు

(వస్తేరాడు రాకుంటే వస్తాడు)


సమాధానం-

ఒకతను కందికంపను కాల్చుకు కందికాయలను తినే అమ్మాయితో

తల్లుల గాల్చుకొని,

పిల్లల్ని ఏరుకుతినే ముండా - అన్నాడు

అంటే ఇక్కడ కందికంప తల్లి, దానికి కాసిన కందులు దాని పిల్లలు

ఇందులో కందికంపను కాల్చుకుని కందులను తింటున్నదికావున

తల్లులను కాల్చుకు కందికంప పిల్లల(కందుల)ను తింటున్నది సరైందే కదా

మీ నాయన యాడ(ఎక్కడ)కు పోయినాడు అంటే అతనితో ఆ అమ్మాయి

చెప్పినది ముల్లుకు ముల్లడ్డమేయడానికి అంటే వంగకు ముల్లుంటుందికదా 

వంగతోటకు రక్షణగా ముల్లు(కంప)చెట్లను నరికి వాటికి కాపు వేయడం

ఏటి అవతల పొలాని వెళ్లాడు నాన్న కావున ఏరొస్తే నాన్న రాడు

ఏరు రాకపోతే నాన్నొస్తాడు అని విడుపు.

No comments: