Thursday, August 5, 2021

పాదభ్రమకం(హిందీ)

 పాదభ్రమకం(హిందీ)
సాహితీమిత్రులారా!పాదభ్రమకం అంటే పద్యపాదం ముందునుండి చదివినా

చివరనుండి చదివినా ఒకలాగే ఉండటం. ఇది హిందీలో

కేశవదాసుగారు కూర్చిన సవై ఆస్వాదించండి-

मां सस मोह सजै बन बीन, नवीन बजै सह मोस समा।
मार लतानि बनावति सारि, रिसाति वनाबनि ताल रमा ॥
मानव ही रहि मोरद मोद, दमोदर मोहि रही वनमा।
माल बनी बल केसबदास, सदा बसकेल बनी बलमा ॥
మాఁ సస మోహ బన బీన, నవీన బజై  సహ మోస సమా
మార లతాని బనావతి సారి, రిసాతి వనాబని తాల రమా
మానవ హీ రహి  మోరద మోద, దమోదర మోహి రహి వనమా
మాల బనీ బల కేశబదాస, సదా బసకేల బనీ బలమా

                                                    (కేశవదాస్ కూర్చిన ఒక సవై)

ఇందులో ప్రతిపాదం ముందునుండి వెనుకనుండి చదివి గమనించండి


No comments: