Thursday, November 23, 2017

8 కాళ్ళతో ఉన్న 800 సంవత్సరాల శిల్పం


8 కాళ్ళతో ఉన్న 800 సంవత్సరాల శిల్పం
సాహితీమిత్రులారా!

నాలుగు శిల్పాలను ఒక శిల్పంగా
మలచిన శిల్పం ఇందులో
నలుగురు యువతులుగా
ఉన్న ఒకేయువతి. దాని వివరణతేకూడిన
వీడియో ఇక్కడ చూడండి-
ఇది గర్భచిత్రం క్రిందికి వస్తుంది


No comments: